Songkran Festival 2022

      ประเพณีวันวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ก่อนที่จะมีการประกาศวันขึ้นปีใหม่ แบบสากล พวกเรา “FUKUJU Thailand” ร่วมสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรม  “Songkran Festival”  รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา 2022 ก่อนหยุดยาวช่วงสงกรานต์และเดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

Visitors: 36,426